ทำไมถึงป่วย โดย นพ. พลวิชกล้าหาญ รายการคนไม่ยอมแก่ ตอน โฮมิโอพาธี ประสบการณ์คนไข้มะเร็งปอดกระจายไปสมอง