โฮมิโอพาธีย์รักษา SLE ได้อย่างไร


โดยนพ พลวิช กล้าหาญ 
Homeopath

 

มีคนให้อธิบายว่าโฮมิโอพาธีย์รักษา SLE ได้อย่างไร

การแพทย์โฮมิโอพาธีย์ มีหลักการว่าคนเรามี vital force ควบคุมร่างกาย
Vital force = healing energy = normal energy = ภาวะสมดุล
Vital force คือพลังงานดั้งเดิมแท้ ที่มีอยู่ในคนทุกคน ที่สามารถรักษาไดัทุกอาการ ทุกโรค ป้องกันโรคได้ จัดการปัญหาต่างของคนคนนั้นได้ทุกอย่าง

คนเรามีปัญหาเพราะรูปแบบพลังงานเบี่ยงเบนจากพลังงานดั้งเดิมที่สมดุล
มีพลังงานใหม่ที่ไม่สมดุลเข้ามาแทนที่ พลังงานดั้งเดิมพลังงานไม่สมดุลมาจากไหน รูปแบบพลังงานใหม่อาจมาจากการได้รับหรือเลือกใช้ซ้ำๆบ่อยๆ หรือมาอย่างรุนแรงรวดเร็ว จนแทนที่พลังงานดั้งเดิมจนสมบูรณ์

มาจากไหน มาจากหลายสาเหตุรวมๆกัน เช่นการเลี้ยงดูการปลูกฝังวิธีคิด การถ่ายทอดจากพ่อแม่ตั่งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ประสบ การเรียนรู้ พฤติกรรมที่ทำซ้ำๆ ทัศนคติในการใช้ชีวิต รูปแบบอาหารที่ทานประจำ เชื้อโรคและสารเคมีที่ได้รับ อุบัติเหตุผ่าตัดหรือเหตุกระทบกระเทือนร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง หรือบ่อยๆ การสูญเสียอื่นๆ

สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ก็ให้เกิดพลังงานรูปแบบใหม่ที่เบี่ยงเบนไปจากพลังงานดั้งเดิมที่สามารถรักษาตัวเองได้
ในที่สุดกลายเป็นรูปแบบพลังงานหลักของคนคนนั้นแทนที่พลังงานดั้งเดิม

พลังงงานใหม่ที่เบี่ยงเบนไม่สมดุล จึงไม่มีความสามารถในการรักษาตัวเอง 
พลังงานใหม่นี้ไม่สมดุล จึงแสดงภาวะเสียสมดุลออกมาให้เห็นในร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

คุณหมอ Samuel Hahnemann รู้ความลับของธรรมชาติเรื่องนี้ด้วยความปราดเปรื่องของท่าน ยังพบด้วยว่า ถ้าเราสกัดพลังงานจากสารตามธรรมชาติเกือบทุกชนิดในโลกนี้ จะได้พลังงานที่คล้ายกับพลังงานเบี่ยงเบนที่กล่าวมาข้างต้น ท่านได้สกัดและใช้พลังงานเหล่านี้มารักษาคนไข้ ได้เป็นยาโฮมิโอพาธีย์ เกิดคำพูดที่ว่าพิษรักษาพิษนั้นเอง คือเอายาโฮมิโอพาธีย์ที่มีรูปแบบพลังงานคล้ายกับพลังงานที่เบี่ยงเบนไปในคนไข้ ให้ไปในคนนั้น พลังงานจะลบกันเอง ตามความรู้ฟิสิกส์พื้นฐาน เมื่อเอาพลังงานรูปแบบเดียวกันวิ่งชนกันจะหักล้างกันเอง

เมื่อพลังงานหักล้างกันเอง พลังงานดั้งเดิมที่รักษาตัวเองได้จึงกลับเข้ามาแทนตามปกติ เพราะทุกคนมีพลังงานนี้อยู่แล้ว ความสามารถในการรักษาตัวเองนี้รักษาได้ทุกโรค ทุกอาการ ไม่มีการเจ็บป่วยไหนที่ร่างกายรักษาไม่ได้ยกเว้นมาสายจนเกินไป

คนไข้ SLE มีรูปแบบพลังงานผิดปกติแสดงออกเป็นภาวะเสียสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น

 • เสียสมดุลทางอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความคิดได้
 • เสียสมดุลการนอน
 • เสียสมดุลการขับของเสีย ถ่ายลำบาก ถ่ายเหลวบ่อยๆ ท้องผูกเรื้อรัง
 • เสียสมดุลฮอร์โมน ประจำเดือนผิดปกติ อาการทางร่างกายจิตใจแปรปรวนช่วงรอบเดือน
 • เมื่อการเสียสมดุลของหลายระบบตามรูปแบบพลังงานที่เบี่ยงเบนไป ร่างกายสร้างของเสียมากกว่าปกติ หรือ
 • ขับถ่ายของเสียได้น้อยกว่าปกติ รับเอาของเสียเข้าร่างกายผ่านทางอาหารและยา

ของเสียอยู่ที่ไหนเกิดการอักเสบที่นั้น

 • เลือด พบค่าการอักเสบ ESR สูงขึ้น
 • เส้นเลือดมีการอักเสบ
 • ผิวหนัง พบผื่นอักเสบ
 • ข้อ พบการอักเสบ ปวด บวม
 • กล้ามเนื้อ อักเสบ
 • ไต อักเสบ วาย
 • คนไข้ SLE พบการอักเสบจากการสะสมของเสียหรือtoxin ในร่างกายมากมายแล้วแต่บุคคล

การรักษา เมื่อให้ยาโฮมิโอพาธีย์ที่มีรูปแบบพลังงานคล้ายกับพลังงานที่เบี่ยงเบนไป พลังงานเหล่านี้จะหักล้างกันเองรูปแบบพลังงานปกติดั้งเดิม จะกลับเข้ามาแทนที่ ภาวะเสียสมดุลต่างๆจะค่อยๆดีขึ้น อารมณ์ดี ไ่ม่ค่อยเครียด นอนหลับได้ดีขึ้น ถ่ายดีขึ้น ประจำเดือนดีขึ้น ทานอาหารได้ดี คนไข้มีแรงมากขึ้น การเกิดและสะสมของเสียtoxin ค่อยๆลดลง การขจัดtoxin ออกจากร่างกายง่ายขึ้น การอักเสบค่อยๆลดลงเป็นปกติ อาการของโรคและผลการตรวจเลือดจะดีขึ้นตามลำดับ