ปรัชญาการรักษา

 

เรามีวัตถุประสงค์หลักคือ การดูแลรักษา 'คน' ไม่ใช่แค่รักษา 'โรค' AMC มีเป้าหมายสำคัญในการรักษา ด้วยการค้นหาต้นตอของอาการป่วย และความเสื่อมของสภาพร่างกาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรค พร้อมทั้งกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายกลับมาทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถเยียวยารักษาโรคตัวเองได้ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นสำคัญ เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาอย่างยี่งยืน

 


 

แพทย์ประจำ

นายแพทย์ พลวิช กล้าหาญ
Dr.Pollawich Klaharn

Specialty : Anti-Aging Medicine & Homeopathy

คุณวุฒิ
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร Homeopathy กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ร่วมกับ การแพทย์ Homeopathy ประเทศเบลเยี่ยม
ประกาศนียบัตร Anti-Aging Medicine Specialization Prague
ประกาศนียบัตร Anti-Aging World Conference Paris-France

ประวัติด้านการทำงาน

แพทย์ประจำ AMC clinic
แพทย์พิเศษด้าน Homeopathy โรงพยาบาลสมิติเวช
อาจารย์พิเศษ Homeopathy มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการสมาคม Homeopathy แห่งประเทศไทย
วิทยากร การอบรม Homeopathy กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

 


 

ติดต่อเราได้ที่

เลขที่ 6 ซอย สังคมสงเคราะห์ 2 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 084 141 0123 , 083 885 4259